Deratizace

Deratizace je proces likvidace krys a jiných hlodavců (potkanů, myší) různými prostředky zejména v obytných prostorech. Deratizace se podle použitých prostředků dělí na mechanickou (užívající pasti na myši a podobné technické prostředky), chemickou (užívající přípravky, nazývané rodenticidy), případně deratizaci dalšími metodami. Deratizace se provádí za účelem ochrany lidského zdraví a zabránění ekonomickým škodám. Pravidelné provádění slouží jako prevence v zajištění objektů proti vnikání hlodavců, znemožnění jejich zahnízdění, odstranění zdrojů potravy a především zabranění vzniku a šíření infekčních nemocí lidí. Rozdělení procesu deratizace z hlediska rozsahu a četnosti provádění:

Jednorázová ohnisková

V místech největšího výskytu hlodavců (domácnosti, sklepy bytů, rodinné domy, jednotlivé provozovny, sezónní vlivy). Během několika dní se účinek projeví, je však krátkodobý.

Pravidelná ohnisková

Ochrana objektů v různých pravidelných cyklech, např. dvakrát ročně - jaro, podzim, u zemědělských a potravinářských zařízení čtyřikrát do roka se zpětnou kontrolou a doplněním nástrah.

Celoplošná

Ochrana většího území (město, obec, sídliště, průmyslové a skladové areály). Nejvhodnější obdobím k provádění je jaro a podzim. Deratizace obvykle vyžaduje spolupráci místního správce kanalizační sítě.

Copyright © 2013 Fantomas, Ohňostroje na míru, Optimalized for firefox.png, 69kB opera.png, 35kB
počítadlo